Uchwały podjęte w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwały Rady Gminy Niebylec podjęte w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Załączniki:
Dostęp do URL (http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/2881/akt.pdf)XXII/143/2012[Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Gminy Niebylec z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec]
Dostęp do URL (http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2013/1479/akt.pdf)XXVI/159/2013[Uchwała nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Niebylec z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niebylec.]
Dostęp do URL (http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2013/1480/akt.pdf)XXVI/160/2013[Uchwała nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Niebylec z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niebylec.]