Znaleziono psa

W dniu 14 maja br. znaleziono zabłąkanego psa w Bliziance. Pies przyjaźnie usposobiony, ma obrożę. Właściciel lub osoba chętna do zaopiekowania się czworonogiem może kontaktować się w tej sprawie pod nr tel. 172773992 w poniedziałek w godz. od 9 do17 lub od wtorku do piątku w godz. od 7 do 15.

Czytaj więcej: Znaleziono psa

Taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych

Urząd Gminy w Niebylcu informuje, że Firma Taxus UL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płomyka 58 na zlecenie Powiatu Strzyżowskiego realizuje zadanie p.n. „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznychi wspólnot gruntowych” położonych na terenie powiatu Strzyżowskiego.

W związku z powyższym informuję się, że na terenie gminy Niebylec, będzie odbywać się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w terminie od 30 kwietnia do 23 czerwca 2018 r.

Pracami będą objęte lasy, grunty wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (LS). Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do Urzędu Gminy, celem przedłożenia właścicielom lasów, zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788). Zgodnie z Ustawą o Lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Po upływie 30 dni od daty wyłożenia w/w firma zwróci się do Urzędu Gminy
o przekazanie ewentualnych wniosków i zastrzeżeń do planów. Po rozpatrzeniu wniosków, we współpracy ze Starostwem Powiatowym, uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców (osoby zamierzające założyć
działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców,
stowarzyszenia, JST ) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z
Funduszy Europejskich.
 
Z pomocy konsultantów będzie można skorzystać 15 lutego (czwartek) w godzinach od 8.30 -11.00 w Urzędzie Gminy w Niebylcu.
Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej
możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Szczegółowych informacji udziela:
Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
al.Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82/88
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie LGD CK Podkarpacie w Konieczkowej

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców Gminy Niebylec na konferencję podsumowującą na temat głównych efektów LSR Termin spotkania: 13.12.2017 r. godz. 17:00 Miejsce spotkania: Budynek OSP w Konieczkowej