OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Niebylec

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96, poz.873 ze zm. /

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych
dla mieszkańców gminy Niebylec

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U Nr 96, poz. 873 ze zm.) Wójt Gminy Niebylec ogłasza otwarty konkurs ofert na:ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NIEBYLEC w roku 2013. Usługi obejmować będą pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w wymiarze ustalonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu.

Czytaj więcej: OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług...