Terminy wywozu odpadów

Urząd Gminy Niebylec informuje, że odpady komunalne od mieszkańców gminy w 2020 roku odbierane będą przez firmę P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z. o. o. ul.1-go Maja 38b,
38-100 Strzyżów.
Odbiór odpadów komunalnych odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu
z podziałem na miejscowości, tj:

• Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Połomia, Baryczka, Małówka, Gwoździanka, Jawornik, Niebylec.
• Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Blizianka, Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Konieczkowa, Lutcza.