WYBORY WÓJTA GMINY NIEBYLEC - PONOWNE GŁOSOWANIE

Na poszczególnych kandydatów na wójta w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r. oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) CIEPIELOWSKI Antoni (KWW ANTONIEGO CIEPIELOWSKIEGO) - 1974,
2) KORAB Zbigniew (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) -  2340.

Na wójta został wybrany: KORAB Zbigniew.

Szczegółowe informacje dotyczące ponownego głosowania w wyborach na Wójta Gminy Niebylec dostępne są w serwisie Państwowej Komisji Wyborczej – Wybory 2018: wybory2018.pkw.gov.pl

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY NIEBYLEC sporządzony dnia 4 listopada 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Niebylcu.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego