Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niebylec

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niebylec za 2019 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niebylec za 2018rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niebylec za 2017rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niebylec za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niebylec za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niebylec za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niebylec za 2013 rok