Odsłonięcie i poświęcenie krzyża pamięci na grobie Jana ZiomkaDnia 14 października 2012 r. w Niebylcu miała miejsce doniosła i bardzo piękna uroczystość. Otóż na miejscowym cmentarzu parafialnym, odsłonięto i poświęcono krzyż pamięci na grobie Jana Ziomka, żołnierza, westerplatczyka i mieszkańca Konieczkowej. Poświęcenie krzyża pamięci poprzedzone zostało montażem słowno-muzycznym w wykonaniu młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Iwierzycach oraz Mszą św. koncelebrowaną przez ks. Czesława Goraja, proboszcza niebyleckiego oraz ks. Macieja Chuchlę, wikariusza w kościele św. Michała Archanioła w Nockowej, rodaka niebyleckiego, który także wygłosił kazanie. We Mszy św., a później w uroczystości na cmentarzu udział wzięła młodzież ze Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego
w Iwierzycach wraz ze swoimi nauczycielami i wychowawcami, młodzież z Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu, młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Konieczkowej, starosta strzyżowski, Robert Godek, przedstawiciele władz Gminy Iwierzyce z Wójtem Gminy Bogusławem Muchą na czele, Gminy Niebylec z Wójtem Gminy Zbigniewem Korabem, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej z prezesem Antonim Chuchlą, wojsko z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z mjr Markiem Śnieżkiem, przedstawiciele organizacji „Strzelec", Ochotnicza Straż Pożarna z Niebylca, Konieczkowej i Gwoździanki oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Niebylca i okolic.

 Po odegraniu hymnu państwowego przez orkiestrę wojskową, gości powitał Wójt Zbigniew Korab, a następnie głos zabierali dyrektor Szkoły Podstawowej w Iwierzycach, Waldemar Piekarski oraz prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, Antoni Chuchla, po czym pasierb Jana Ziomka, Jan Strzała z Konieczkowej odsłonił znak pamięci, umieszczony na Jego grobie, a ks. Czesław Goraj dokonał jego poświęcenia. Następnie odczytano apel poległych, a kompania honorowa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oddała salwy honorowe. W dalszej części uroczystości, młodzież i delegacje instytucji obecnych na uroczystości składały wieńce i kwiaty, po czym głos zabrał starosta strzyżowski, Robert Godek, który podkreślił znaczenie uroczystości dla patriotycznego wychowania młodzieży oraz Alina Pieniążek, dyrektor Wydziału Ewaluacji Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystość zakończyła się zapaleniem przez młodzież szkolną zniczy na grobie Jana Ziomka i odegraniem przez orkiestrę wojskową wiązanki melodii żołnierskich.

Inicjatorem i pomysłodawcą tej niecodziennej i patriotycznej uroczystości była dyrekcja, grono pedagogiczne i młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Iwierzycach, szkoły, która nosząc to imię zrzeszona jest w klubie szkół „Westerplatte", co władze i młodzież motywuje do odnajdywania grobów westerplatczyków i oznaczania ich znakiem pamięci.

Mamy nadzieję, że uroczystość niedzielna i grób Jana Ziomka na niebyleckim cmentarzu, będą okazją do nawiązania i kontynuowania współpracy między szkołami i młodzieżą Iwieczyc, Niebylca i Konieczkowej.

Antoni Chuchla
Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Fotografie z uroczystości można obejrzeć na stronie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej