Kontynuacja grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników - komunikat KRUS

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informują, że  - w ramach ochrony życia i zdrowia dzieci zamieszkujących tereny wiejskie – podjęta została decyzja o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dotychczasowe działania związane z taką formą ubezpieczenia dzieci spotkały się z dużym zainteresowaniem i bardzo dobrym przyjęciem wśród rolników, tak więc ich kontynuowanie jest odpowiedzią na potrzebę środowiska rolniczego.

Dzięki działaniom prewencyjnym podejmowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz coraz bardziej powszechnemu przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w pracy rolniczej - ryzyko wypadków i ich liczba maleje. Niemniej jednak dzieci rolników, które pozostają w otoczeniu ich pracy narażone są na zwiększone ryzyko wypadków i wymagają szczególnej ochrony ubezpieczeniowej.

Umowa ubezpieczenia będzie obowiązywała w okresie od 14.10.2018 r. do 13.10.2019 r. i jest finansowana w 100% przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie dzieci do lat 16, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznym rolników.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wysokości świadczeń oraz dane teleadresowe do zgłaszania szkód dostępne będą na stronach internetowych: www.krus.gov.pl i www.fsusr.gov.pl, także bezpośrednio w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS. 

Czytaj więcej: Kontynuacja grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników -...

Rehabilitacja lecznicza dla rolników realizowana przez KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacyjnych Rolników (CRR) w Horyńcu Zdrój, Iwoniczu Zdrój, Świnoujściu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Jedlczu.
Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego względu rehabilitacja jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej realizowanej w Centrach są schorzenia narządu układu ruchu oraz choroby układu krążenia.

Czytaj więcej: Rehabilitacja lecznicza dla rolników realizowana przez KRUS

Komunikat w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Działając na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737), uprzejmie informuję o planowanej w terminie 27 września – 6 października 2018 r.  jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.
Dodatkowo informuję, że termin rozpoczęcia przedmiotowej akcji może ulec zmianie. Wówczas stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii http://wiw.krosno.pl.
W załączeniu komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie.

Bezpłatne szkolenie ZUS i PIP w Strzyżowie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowa Inspekcja Pracy zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu 21 września 2018 r . od godz. 9:00, które odbędzie się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Strzyżowie – ul. Przecławczyka 20.
Szkolenie organizowane jest w ramach kampanii „Pracuję legalnie" prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy przy strategicznym partnerstwie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas spotkania przekazywane będą przydatne informacje zarówno dla osób zatrudnionych jak i podmiotów ich zatrudniających. Uczestnictwo bezpłatne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szkolenie odbywa się na zaproszenie ZDZ - Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Strzyżowie.

Czytaj więcej: Bezpłatne szkolenie ZUS i PIP w Strzyżowie

Zapraszamy do udziału w projekcie Podjęcie pracy? To możliwe!

Fundacja MultiRegion serdecznie zaprasza do udziału w projekcie:

Podjęcie pracy? To możliwe!

 

Cel projektu:

Projekt zakłada zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób bezrobotnych (w tym: 40 kobiet, 10 os. niepełnosprawnych, 15 os. długotrwale bezrobotnych, 15 os. o niskich kwalifikacjach zawodowych), zamieszkałych na terenie powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego i kolbuszowskiego w woj. podkarpackim, w wieku powyżej 29 roku życia, poprzez objęcie ich min. trzema różnymi formami wsparcia do końca czerwca 2019 r. oraz podjęcie pracy przez min. 39 osób do 28 września 2019 r.

Czytaj więcej: Zapraszamy do udziału w projekcie Podjęcie pracy? To możliwe!