Komunikat ARiMR: obsługa zgłoszeń posiadaczy zwierząt przez Internet - Portal IRZplus

Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt składanie w wersji elektronicznej następujących dokumentów zgłoszeń i dokumentów zapotrzebowań (wniosków):
• Zgłoszenie bydła do rejestru,
• Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru,
• Zgłoszenie oznakowania świń urodzonych, przywozu świń,
• Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz,
• Zgłoszenie zmiany stanu stada świń,
• Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz,
• Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni,
• Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz,
• Zgłoszenie uboju świń w rzeźni,
• Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,
• Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń,
• Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła,
• Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz,
• Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła,
• Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz,
• Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt,
• Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora),
• Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
• Zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
• Zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju.

Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt:
• wgląd do danych Swojej siedziby stada,
• przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
• przegląd zgłoszonych zdarzeń,
• sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.

Aby uruchomić Aplikację Portal IRZplus - zgłaszanie zdarzeń do Systemu IRZ korzystaj z poniższego linku: irz.arimr.gov.pl
Jeśli masz pytanie lub problem dotyczący działania Aplikacji Portal IRZplus zgłoś go do nas:
• bezpłatna infolinia czynna 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 - 21:00 tel. 800 38 00 84
• Biuro Powiatowe ARiMR w Strzyżowie w godz. 730 – 1530 /poniedziałek-piątek/ tel. 864 15 21
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z PORTALU