Skład Rady Gminy VIII kadencji 2018-2023

  1. Witold Koza - Przewodniczący Rady Gminy
  2. Maria Cynar - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
  3. Piotr Kozdraś - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  4. Wiesław Bobek
  5. Stanisław Daszykowski
  6. Waldemar Józefczyk
  7. Stanisław Lenart
  8. Zofia Pilch
  9. Tomasz Pilecki
  10. Grzegorz Piwko
  11. Grzegorz Smela
  12. Sławomir Szczepan
  13. Eryk Trojanowski
  14. Leszek Turoń
  15. Małgorzata Wyżykowska