Odbiór badań mammograficznych

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Niebylcu, pok. nr 9, można odebrać wyniki badań mammograficznych i cytologicznych przeprowadzonych w dniach 17-18 lipca 2019 r. przez NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie.

Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom-Barwinek (obecnie DK nr 19) w związku z budową mostu przez potok Kobyle w km 232+751 w miejscowości Domaradz wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego na odcinku od km 232+665,20 do km 232+828,72

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.06.2019 r. (uzupełniony w dniu 31.07.2019 r.), Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Błyskala, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-VIII.7820.1.16.2019 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom-Barwinek (obecnie DK nr 19) w związku z budową mostu przez potok Kobyle w km 232+751 w miejscowości Domaradz wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego na odcinku od km 232+665,20 do km 232+828,72"

Szczegółowe informacje w załączniku
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Szkolenie - Zostań certyfikowanym instalatorem odnawialnych źródeł energii

Ośrodek szkoleniowy On Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu na Certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV

Kto może się zakwalifikować do projektu ?
Osoby w wieku 50+, które zamieszkują teren województwa Podkarpackiego

Krótko o szkoleniu:

Miejsce: Rzeszów
Czas trwania: 8 dni w godzinach  9.00 – 17.00

Zakres:
- 5 dni (40 godz.) – urządzenia elektroenergetyczne – egzamin na uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV w kat. E i/lub D
- 3 dni (24 godz.) – montaż i projektowanie systemów fotowoltaicznych

Termin: 24-28 lipiec 2019 (cześć dotycząca uprawnień elektroenergetycznych) oraz 2-4 sierpień 2019 (cześć dotycząca systemów fotowoltaicznych)

Szkolenie jest finansowane ze środków unijnych w 100 %, dotacja obejmuje:
- materiały szkoleniowe,
- catering,
- opłatę egzaminacyjną oraz koszt wydania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie dozoru i/lub eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV.
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia dostępne sa na stronie projektu:

https://on-eco.pl/projekty-unijne/#1557753896294-2f5768f6-3aa4

Informacja dla rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Urząd Gminy w Niebylcu informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego /powódź, deszcz nawalny/ istnieje możliwość składania przez rolników wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku składanego do ARiMR o przyznanie płatności obszarowych na 2019 rok.
Wypełnione wnioski należy składać do dnia 07.06.2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w ostatnim czasie, powodującymi konieczność podejmowania interwencji w ramach działań antykryzysowych informuje, że dla mieszkańców powiatu strzyżowskiego na stronie internetowej PSSE Strzyżów (http://www.pssestrzyzow.pl/aktualnosci/ogolna/mieszkancy-powiatu-strzyzowskiego-uwaga-.htm) umieszczono informację o możliwości nieodpłatnego odbioru środków przeznaczonych do dezynfekcji wody i pomieszczeń w siedzibie PSSE w Strzyżowie przy ul. Słowackiego 8.
Umieszczone też tam zostały informacje nt. oczyszczania i odkażania studni, postępowania z żywnością, dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu, ubrań, bielizny i przedmiotów użytku, zapobieganiu chorób zakaźnych, zapobieganiu tężcowi u zranionych osób, o zwalczaniu szkodliwych i uciążliwych owadów.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie przypomina o obowiązku gminy, zapewnienia mieszkańcom wody bezpiecznej dla zdrowia w przypadku pogorszenia się jakości wody lub wystąpienia przerw w dostawie wody.