RODO
Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu, Niebylec 24, 38-114 Niebylec. (dalej: Ośrodek). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Pełna informacja http://niebylec.pl/index.php/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/819-ochrona-danych-osobowych-rodo-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że od dnia 15.04.2020 r. do 30.04.2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 będą wydawane artykuły żywnościowe po wcześniejszym zakwalifikowaniu osoby lub rodziny. Termin wydania i uprawnienia będą ustalane telefonicznie i należy się zgłaszać na uzgodnioną z pracownikiem socjalnym godzinę.
W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2019) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wspierane są osoby i rodziny najbardziej potrzebujące poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej.

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji (np. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba) oraz których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, czyli w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1402,00 zł, oraz w przypadku osoby w rodzinie 1 056,00 zł.

Do otrzymania pomocy żywnościowej uprawnione są osoby posiadające aktualne skierowania wydawane przez GOPS Niebylec.

Kontakt telefoniczny: GOPS Niebylec 17 277 30 46

Alicja Dopart
Dyrektor GOPS

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEBYLCU

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które nie posiadają rodziny oraz bliskich, zdolnych do udzielenia im pomocy w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb tj. zakupu żywności, zaopatrzenia w leki, mogą zgłaszać swoje potrzeby telefonicznie w godzinach pracy GOPS od 7.00 do 15.00 w poniedziałek od 7.00 do 17.00 pod numerem telefonu:

17 2773046
531 982 416

INFORMACJA DOT. UDZIELENIA POMOCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że osoby potrzebujące (pozostające w kwarantannie) mogą uzyskać wszystkie niezbędne informacje oraz zgłosić potrzeby w zakresie dostarczenia żywności, lekarstw, uzyskania pomocy psychologicznej.

TELEFON JEST DOSTĘPNY W GODZINACH PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GODZ. OD 7.00 DO 15.00 OD WTORKU DO PIĄTKU
W PONIEDZIAŁEK OD 7.00 – 17.00
17 2773046

JEŚLI POTRZEBUJESZ WSPARCIA I POMOCY ZADZWOŃ

APEL - WZAJEMNA POMOC

Drodzy Mieszkańcy,
Koronawirus SARS-CoV-2 jest obecny w Polsce i wpływa na życie wokół nas. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się osoby starsze i schorowane, które muszą szczególnie na siebie uważać, unikać skupisk ludzi i masowych zgromadzeń. Często mieszkają samotnie, potrzebują wsparcia, by móc uniknąć konieczności kontaktów z otoczeniem, np. robiąc zakupy. Każdy z nas ma w swoim najbliższym otoczeniu seniorów i osoby w podeszłym wieku.
W związku z tym, że dla tej grupy koronawirus stanowi największe zagrożenie, zwracam się do Państwa z apelem o pomoc sąsiedzką – zrobienie zakupów, wykupienie leków, zapłacenie rachunków na poczcie lub w banku. Takie drobne gesty są dziś na wagę zdrowia, a nawet życia.
Okażmy pomoc i wsparcie tym, którzy w tej szczególnie trudnej sytuacji najbardziej jej potrzebują. Nie bądźmy obojętni.

Za okazaną pomoc i wsparcie bardzo dziękujemy.

Wójt Gminy Niebylec
Zbigniew Korab

Dyrektor GOPS
Alicja Dopart

INFORMACJA DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

Osoby objęte kwarantanną, które nie posiadają rodziny oraz bliskich, zdolnych do udzielenia im pomocy w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb tj. zakupu żywności, zaopatrzenia w leki, mogą zgłaszać swoje potrzeby telefonicznie w godzinach pracy GOPS tj. od 7 do 15-tej pod numerem telefonu: 17 2773046

Komunikat dotyczący wsparcia psychologicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzyżowie oferuje telefoniczne wsparcie psychologiczne skierowane do mieszkańców powiatu strzyżowskiego, którzy czują strach przed zarażeniem się koronawirusem, zmagają się z własną chorobą lub zarażeniem u bliskiej osoby oraz w innych przypadkach nieradzenia sobie emocjonalnie z pandemią.

Pomoc udzielana jest w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonu
17 276 10 75 lub 533 424 992
 
Jeśli potrzebujesz wsparcia zadzwoń.

GOPS w Niebylcu uruchamia akcję "POMOC SĄSIEDZKA".

Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do niesienie pomocy w swoim najbliższym otoczeniu poprzez np. zrobienie zakupów, dostarczenie leków czy odwiedzin u osoby starszej, samotnej.
Apelujemy też o zgłaszanie nam przypadków osób pozbawionych pomocy ze strony rodziny, a które z powodu wieku powinny pozostać w domu.
Stworzymy bazę kontaktów "Lokalnych Pomagaczy", którzy zechcą podzielić się swoją życzliwością i  wolnym czasem. Zapisy pod telefonem 17 2733046

TE DROBNE GESTY MOGĄ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE !!!

Czytaj więcej: INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEBYLCU

Komunikat dotyczący koronawirusa SARS-Cov-2 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu wprowadza się następujące działania, służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się choroby:

Od dnia 16 marca 2020r. do odwołania przyjęcie stron odbywać się będzie wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem przy wejściu głównym do budynku. Każda osoba, która wejdzie do budynku będzie ewidencjonowana.

Informujemy, że wiele spraw można omówić czy też załatwić przez telefon, drogą mailową lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Praca w terenie zostanie ograniczona do niezbędnego minimum w sytuacji zagrożenia.

Pomoc społeczna: tel. 17 2773046
Karta Dużej Rodziny: tel. 17 2773046, tel. 531 982 416
Świadczenia rodzinne: tel. 17 2773046, tel. 531 982 416
Świadczenia wychowawcze: tel. 17 7172194, tel. 531 982 416
Mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres poczty epuap: /gopsniebylec/SkrytkaESP

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu pracuje normalnie i jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Niemniej zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby.

Z poważaniem Dyrektor GOPS
Alicja Dopart

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688  t.j.) ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W OKRESIE od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności dla:

1. organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w tym niedziałających w celu uzyskania zysku;

2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla...

INFORMACJA - 500+

Prawo do świadczeń wychowawczych 500+ i świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy z wyjątkiem świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności i od udzielonego urlopu wychowawczego.

Nowy okres zasiłkowy dla:
świadczeń rodzinnych obejmuje okres od listopad 2019 do październik 2020
świadczeń wychowawczych obejmuje okres od października 2019 do maja 2021.

Czytaj więcej: INFORMACJA - 500+

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. oraz od 1 do 5 kwietnia 2019 r.  w godzinach od 9.00 do 10.00 będą wydawane artykuły żywnościowe w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2018) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, który wspiera osoby i rodziny najbardziej potrzebujące poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej.
Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji (np. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba) oraz których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, czyli w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1402,00 zł, oraz w przypadku osoby w rodzinie 1 056,00 zł.
Do otrzymania pomocy żywnościowej uprawnione są osoby posiadające aktualne skierowania wydawane przez GOPS Niebylec.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że w dniu 4, 5 i 6 grudnia 2018 r. w godzinach od 9.00 do 10.00 będą wydawane artykuły żywnościowe w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2018) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, który wspiera osoby i rodziny najbardziej potrzebujące poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej.

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji (np. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba) oraz których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, czyli w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1402,00 zł, oraz w przypadku osoby w rodzinie 1 056,00 zł.

Do otrzymania pomocy żywnościowej uprawnione są osoby posiadające aktualne skierowania wydawane przez GOPS Niebylec.

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450  t.j.) ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W OKRESIE od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności dla:

1) organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w tym nie działających w celu uzyskania zysku;

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla...

Ochrona danych osobowych (RODO) - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

RODO
Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu, Niebylec 24, 38-114 Niebylec. (dalej: Ośrodek). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Czytaj więcej: Ochrona danych osobowych (RODO) - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Program „Dobry Start”

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.  

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole a także dzieciom uczącym się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu, instytucja realizująca obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Wzór wniosku -link

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.