27 września br był okazją dla uczczenia kolejnego strażackiego jubileuszu. Po obchodach 60 lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej, następnie 50 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliziance przyszedł czas na przypomnienie również 50 letniej historii Ochotniczej Straży Pożarnej z Jawornika.

 Strażacy z Jawornika jubileuszowe uroczystości rozpoczęli od mszy świętej w kościele parafialnym pw Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Jaworniku, którą koncelebrowali proboszcz miejsca ks Adam Kaczor, ks. prałat Stanisław Stęchły dziekan dekanatu Czudec i zarazem proboszcz parafii pw Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu oraz ks. Jan Krzywińki rektor Jawornika w latach 1998-2002 (dzisiejsza parafia w Jaworniku była wówczas rektoratem). Po zakończonej mszy świętej strażacy, poczty sztandarowe oraz zaproszeni gości udali się na plac przed remizą OSP Jaworniku, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości jubileuszowych. Po przybyciu wszystkich na miejsce dowódca uroczystości druh Krzysztof Daszykowski złożył meldunek na ręce członka ZW ZOSP RP druha Mieczysława Kota. Następnie nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu przez Orkiestrę Dętą z Niebylca, która pod kierownictwem kapelmistrza Janusza Raka uświetniła jubileusz. Przybyłych gości oraz poczty sztandarowe OSP z gminy Niebylec przywitał druh Adam Loch prezes OSP Jawornik. Obchody 50 lecia OSP Jawornik zaszczycili swoją obecnością m.in. druh Mieczysław Kot członek ZW ZOSP RP w Rzeszowie, brygadier Bogusław Broda - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, brygadier Piotr Rędziniak - zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, druh Józef Dzindzio - zastępca Prezesa Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Strzyżowie, druh Adam Błądziński - Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP w Niebylcu, Pan Robert Godek - Starosta Strzyżowski, Pan Zbigniew Korab - Wójt Gminy Niebylec, Pani Danuta Lęcznar - Przewodnicząca Rady Gminy Niebylec, Pan Antoni Chuchla Sekretarz Gminy Niebylec, Pan Edward Wolanin Skarbnik Gminy Niebylec,Pan Wiesław Fiałkowski - Komendant Posterunku Policji w Niebylcu oraz inni przedstawiciele organizacji i instytucji samorządowych.

Po przywitaniu przybyłych gości druh Zbigniew Pięciak przedstawił krótki rys historyczny 50 letniej działalności OSP Jawornik. Jednostka straży z Jawornika pomimo spotykającej jej trudności pozyskiwała sprzęt ratowniczo-gaśniczy, uczestniczyła w szkoleniach oraz zawodach sportowo pożarniczych, a przede wszystkim aktywnie i z oddaniem brała udział w wielu akcjach ratowniczo-pożarniczych. Duża dynamika rozwoju oraz oddanie druhów OSP Jawornik z jakim angażowali się w działalność strażacką zaowocowało wpisaniem jednostki jako pierwszej z gminy Niebylec do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Obecnie OSP Jawornik liczy 69 członków, posiada własną remizę oraz jest dobrze zaopatrzona w sprzęt. Przy OSP funkcjonuje również młodzieżowa drużyna żeńska oraz 2 młodzieżowe drużyny męskie.

Dotychczasowa działalność OSP została również zauważona przez Zarząd Główny ZOSP RP, który odznaczył sztandar jednostki srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Odznaczania podczas uroczystości dokonał druh Mieczysław Kot. Odznaczeni za zasługi dla pożarnictwa zostali również druhowie OSP Jawornik: - złoty medal: Adam Loch oraz Jan Błądziński, - srebrny medal: Andrzej Kumork, Mirosław Magiera, Jan Gorzynik, Bogdan Ciepłak, Adam Gorzynik oraz Wiesław Pałys, - brązowy medal: Pałys Roman, Janusz Adam oraz Wojtowicz Krzysztof.

Wręczono poza tym odznaki Wzorowy Strażak - otrzymali je druhowie: - Sołtys Grzegorz, -Magiera Andrzej, - Janusz Marek, - Ciepłak Wojciech, - Machoś Marek, - Lutak Piotr, - Wełniak Piotr, - Gorzynik Zenon

W dalszej części uroczystości wybrane osoby dokonały wbicia gwoździ w tablicę upamiętniającą jubileusz oraz dokonały wpisu w księdze pamiątkowej. Tuż przed końcem uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. druh Mieczysław Kot, brygadier Bogusław Broda, który przekazał na ręce prezesa OSP Jawornik przy tej okazji okolicznościowy adres. Głos zabrał również Starosta Strzyżowski Robert Godek oraz Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab - obydwaj wręczyli druhowi prezesowi pamiątkowe grawerowane tablice. Na zakończenie wszystkim zgromadzonym na jubileuszowym święcie podziękował za przybycie i uświetnienie uroczystości prezes OSP Jawornik druh Adam Loch.

oprac. M.Lenart