Konkurs „W rolnictwie można pracować bezpieczniej” - komunikat KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie informuje, że trwa XXIV edycja konkursu „W rolnictwie można pracować bezpieczniej” na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników.

Nadesłane materiały muszą być opublikowane do końca bieżącego roku, a przesłanie publikacji konkursowych wraz z załącznikiem do Biura Prewencji Centrali KRUS powinno nastąpić do 15 stycznia 2019 roku.

Konkurs skierowany jest do dziennikarzy i osób publikujących w środkach masowego przekazu. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie.

Informacje o warunkach uczestnictwa w konkursie znajdują się w załączonym regulaminie oraz dostępnym na stronie internetowej Kasy.